การย้ายถิ่นและปรับตัวของอาณาจักรพืชและสัตว์ต่างถิ่น

Columbian Exchange

ยากที่จะระบุว่ามหาทวีปแพนเจียแห่งใหม่เกิดขึ้นเมื่อใดแน่ ถ้าคุณนับว่ามนุษย์เป็นสายพันธุ์รุกราน อลัน เบอร์ดิก (Alan Burdick) นักเขียนเชิงวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโฮโมเซเปียนส์ “อาจเป็นผู้บุกรุกที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชีววิทยา กระบวนการนี้เริ่มประมาณ 120,000 ปีที่แล้ว ย้อนกลับไปยังตอนที่มนุษย์ยุคใหม่เริ่มอพยพออกจากแอฟริกา เมื่อมนุษย์ฝ่าเข้าไปในอเมริกาเหนือประมาณ 13,000 ปีที่แล้ว พวกเขาเลี้ยงสุนัขซึ่งพาข้ามสะพานเชื่อมแบริงมาด้วย พวกโปลีนีเซียที่ตั้งรกรากในฮาวายประมาณ 1,500 ปีที่แล้วไม่เพียงมีหนูติดมาด้วย แต่ยังมีเห็บ เหา และหมู “การค้นพบ” โลกใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนทางชีววิทยาที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนโคลัมเบีย (Columbian Exchange) ซึ่งยกกระบวนการนี้ไปสู่อีกระดับหนึ่ง Continue reading การย้ายถิ่นและปรับตัวของอาณาจักรพืชและสัตว์ต่างถิ่น