การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 (Sixth Extinction)

การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 (Sixth Extinction)

ว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆนั้นเป็นเงาเลือนราง เรื่องของ การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 (Sixth Extinction) นี้ก็เช่นเดียวกัน มันเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของสายพันธุ์ใหม่เมื่อประมาณสองแสนปีที่แล้ว สายพันธุ์นี้รวมถึงสิ่งอื่นๆทุกสิ่งยังไม่มีชื่อเรียก แต่สายพันธุ์นี้มีความสามารถที่จะตั้งชื่อให้สิ่งต่างๆ เช่นเดียวกับสายพันธุ์ใหม่อื่นๆ สถานะของสายพันธุ์ดังกล่าวล่อแหลม มันมีจํานวนน้อยและจํากัดถิ่นที่อยู่เพียงเสี้ยวหนึ่งของแอฟริกาตะวันออก จํานวนประชากรของมันเพิ่มขึ้นช้าๆ แต่เป็นไปได้ว่าหลังจากนั้นมันจะลดจํานวนลง บางคนอ้างว่าลดลงจนเกือบจะสูญพันธุ์เหลือเพียงไม่กี่พันคู่ อ่านเพิ่มเติม การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 (Sixth Extinction)