อาหารประเภทไหนที่เราควรกินเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

อาหารประเภทไหนที่เราควรกินเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เวลาวางแผนว่าควรจะบริโภคอะไรดีนั้น ควรฟังเสียงจากร่างกายของตัวเองและดูจากวิถีชีวิต บางคนเหมาะกับการกินวันละสามมื้อ แต่บางคนก็ชอบกินมื้อเล็กๆหลายมื้อ พยายามให้มีช่วงว่างระหว่างมือเพื่อให้ร่างกายไม่ลืมความกระหายหิวที่เกิดขึ้นเมื่อท้องว่าง การปฏิบัติเช่นนี้จนเป็นนิสัย จะนํามาซึ่งสุขภาพพลานามัยที่ดี Continue reading อาหารประเภทไหนที่เราควรกินเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ