The Secret Sauce มหากาพย์ซอสและเครื่องปรุงรส ตอนที่ 3

ตัวอย่างชั้นดีจากการนําแม่ซอสไปใช้เป็นฐานสําหรับสร้างสิ่งใหม่ๆ ดูได้จากซอสมอร์เนย์ (Mornay sauce) หลายคนแนะว่าซอสชนิดนี้ (ได้จากการเติมเนยแข็งขูด 2 ชนิดลงไปในเบชาเมล มักเป็น กรูแยร์และพาร์เมซาน) ได้ชื่อตามฟิลิปป์ ดยุคเดอ มอร์เนย์ (Philippe, duc de Mornay, 1549-1623) นักเขียนใหญ่ชาวฝรั่งเศสผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ แต่เนื่องจากเขาอยู่ในยุคสมัยก่อนหน้า หลุยส์ เดอ เบชาเมล ดังนั้นเดอ มอร์เนย์จึงไม่น่าจะคิดค้นซอสนี้ด้วยตัวเอง เป็นไปได้มากกว่าว่าซอสชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจจากชีวิตและความสําเร็จของเขา อ่านเพิ่มเติม The Secret Sauce มหากาพย์ซอสและเครื่องปรุงรส ตอนที่ 3