การเดินทางข้ามโลกของพืชและสัตว์เพื่อแสวงหาโอกาสในการรอดชีวิต

purple loosestrife

เหตุใดสายพันธุ์ต่างถิ่นบางสายพันธุ์จึงสามารถแพร่สะพัดนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ความเป็นไปได้หนึ่งคือสําหรับบางสายพันธุ์ เช่น กาฝาก มีข้อได้เปรียบในการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ สายพันธุ์ที่ถูกย้ายไปยังที่ใหม่ โดยเฉพาะทวีปใหม่ได้ทิ้งคู่แข่งและผู้ล่าไว้เบื้องหลัง การสลัดศัตรูซึ่งเท่ากับสลัดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทิ้งนี้เรียกว่า “การละศัตรู” (enemy release) มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ดูเหมือนได้รับประโยชน์จากการละศัตรูรวมทั้งต้นลูสสไตรฟ์สีม่วง (purple loosestrife) การเดินทางข้ามโลกของพืชและสัตว์เพื่อแสวงหาโอกาสในการรอดชีวิตการเดินทางข้ามโลกของพืชและสัตว์เพื่อแสวงหาโอกาสในการรอดชีวิตซึ่งเดินทางจากยุโรป มาถึงเขตตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 Continue reading การเดินทางข้ามโลกของพืชและสัตว์เพื่อแสวงหาโอกาสในการรอดชีวิต