PART 2: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada-2

-GOVERNMENT & POLITICS-

ระบบการปกครองของแคนาดาถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เขตการปกครองและเขตการปกครองพิเศษ โดยการแบ่งทั้ง 2 ประเภทแยกออกเป็นเขตการปกครองที่มีทั้งหมด 10 รัฐ (Province) และเขตการปกครองพิเศษ 3 ดินแดน (Territory) โดยแต่ละรัฐและ ดินแดนจะมีนายกรัฐมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อ ดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตของตน อ่านเพิ่มเติม PART 2: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

PART 1: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada

-ART & CULTURE-

หลังจากค่านิยมแบบสังคมฝรั่งเศสเสื่อมถอยลงไปในอดีต และ เนื่องจากประชากรในประเทศแคนาดาประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ จนในที่สุดสังคมแบบผสมจึงเป็นสังคมในการใช้ชีวิตประจําวันโดย ในปี 1962 หลังจากรัฐสภาแคนาดาได้ออกกฎหมายคนเข้าเมือง

ซึ่งเป็นการยกเลิกการเลือกปฏิบัติและกีดกันคนเข้าเมือง พร้อมกันนี้ยังเปิดรับคนเข้าเมืองจากทุกภูมิภาคของโลกอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้จะ ใช้วิธีการคิดคะแนนประเมินน้ำหนัก (Point System) ว่าผู้ใดสมควรได้รับการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดาโดยรัฐบาลพรรคเสรีนิยมได้ ตั้งเป้าที่จะรับผู้ที่ต้องการเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่เพียง 1% ของจํานวนประชากรทั้งประเทศแคนาดาในทุกๆปี ซึ่งในความเป็นจริงยังมีผู้อพยพ มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้เป็นจํานวนมาก แต่ทางรัฐบาลก็ไม่ได้ทําการกีดกันใดๆ เพียงแต่ผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่จะต้องใช้เวลานานที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพื่อที่จะได้รายได้มากเท่ากับชาวแคนาดาที่อยู่มาก่อน อ่านเพิ่มเติม PART 1: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

Part 2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

canada-history-2

-History of Canada-
(ต่อ)

6 ปีต่อมา หลังจากฝรั่งเศสได้ครอบครองควิเบกจนเป็นแหล่งการค้าที่โด่งดัง ส่งผลทําให้อังกฤษมีความคิดในการขยับขยายและยึดครองอาณาเขตอื่นๆ ในเวลาต่อมา โดยเริ่มจากการส่งนักเดินเรือชาวอังกฤษ ชื่อ เฮนรี ฮัดสัน (Henry Hudson) เดินเรือเข้ามาสํารวจบริเวณอ่าวใหญ่ในปี 1610 ซึ่งภายหลังอ่าวนี้ได้ถูกเรียกชื่อตามนักเดินเรือ คนดังกล่าวให้เป็นอ่าวฮัดสัน (Hudson Bay) หลังจากนั้นไม่นาน

อังกฤษก็เริ่มขยายอิทธิพลโดยการตั้งบริษัทค้าขนสัตว์ที่ชื่อว่า บริษัท Hudson’s Bay (Hudson Bay’s Company) ซึ่งข้อได้เปรียบในการค้าของอังกฤษคือการได้รับสัมปทานให้เป็นผู้ค้าขนสัตว์ แต่เพียงผู้เดียวในอ่าวฮัดสันและบริเวณใกล้เคียงจากพระราชานุญาตของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 และรัฐบาลอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม Part 2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

Part 1: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

canada-history

แม้คนทั่วโลกจะเรียกประเทศนี้ว่า‘แคนนาดา’แต่ชาวแคนนาดากลับเรียกชื่อประเทศของตัวเองว่า ‘คานาดา’ ซึ่งเป็นการเรียกตามชื่อเรียกเดิมจากคำว่า Ka-na-da ที่มีความหมายว่าชุมชน โดยชื่อนี้เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ ที่เรียกกันว่าภาษา Iroquois

หลังจากที่สหภาพโซเวียต ซึ่งเคยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ล่มสลายไป ทําให้ปัจจุบันแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก แทนด้วยขนาดพื้นที่ประเทศกว้างใหญ่ถึง 9,984,670 ตารางกิโลเมตร แคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่มีอาณาเขตประเทศทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก อ่านเพิ่มเติม Part 1: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

PART 3: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada-3

-MONEY & CURRENCY-

แคนาดามีสกุลเงินเป็น ดอลลาร์แคนาดา (Canada Dollar-CAD) โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 29.97 บาท 1 ดอลลาร์มีหน่วยย่อยเท่ากับ 100 เซ็นต์ ดังนั้นจะมีเหรียญตั้งแต่มูลค่า 1, 5, 10, 25, 50 เซ็นต์ ไปจนถึง 1 ดอลลาร์ (Loonie) และ 2 ดอลลาร์ (Toonie) นอกจากนี้ ธนบัตรของแคนาดาจะมีราคาตั้งแต่ 5, 10, 20, 50 ไปจนถึง 100 ดอลลาร์ ซึ่งบนธนบัตรจะประกอบไปด้วยภาษาทางราชการทั้ง 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม PART 3: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

ข้อแตกต่างทางพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยที่แยกมนุษย์ออกจากนีแอนเดอร์ทัล

orangutan

สวนสัตว์ไลพ์ซิกตั้งอยู่ห่างจากสถาบันเพื่อการศึกษามานุษยวิทยาด้านวิวัฒนาการ โดยตั้งอยู่คนละฟากของเมือง แต่สถาบันมีอาคารปฏิบัติการในสวนสัตว์พร้อมด้วยห้องทดสอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษภายในบ้านเอป ซึ่งรู้จักในนามพองโกแลนด์ (Pongoland) เนื่องจากไม่มีญาติผู้ใกล้ชิดกับพวกเราที่สุดเหลือรอดอยู่เลยสักคน (ยกเว้นส่วนเล็กส่วนน้อยภายในร่างของพวกเรา) นักวิจัยจึงต้องอาศัยญาติใกล้ชิดที่สุดอันดับถัดไป นั่นคือชิมแปนซีและโบโนโบ (ชิมแปนซีแคระ) และญาติห่างๆ อย่างกอริลลากับอุรังอุตังในการทดลองกับสิ่งมีชีวิตจริง (มักทําการทดลองแบบเดียวกันหรืออย่างน้อยก็คล้ายกันกับเด็กเล็กด้วยเพื่อดูข้อเปรียบเทียบ) อ่านเพิ่มเติม ข้อแตกต่างทางพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยที่แยกมนุษย์ออกจากนีแอนเดอร์ทัล

ความเชื่อมโยงของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์สมัยใหม่

Neanderthal

ในทศวรรษ 1950 นักกายวิภาคศาสตร์คู่หนึ่งนามวิลเลียม สเตราส์ (William Straus) และ อเล็กซานเดอร์ เคฟ (Alexander Cave) ตัดสินใจศึกษาโครงกระดูกจากลาชาแปลอีกครั้ง สงครามโลกครั้งที่สองแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยุคใหม่ที่ใกล้ชิดกับปัจจุบันที่สุดโหดเหี้ยมได้เพียงใด (ไม่ต้องกล่าวถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำ) และตอนนี้ก็ถึงเวลาประเมินนีแอนเดอร์ทัลใหม่ สเตราส์และเคฟมั่นใจว่าสิ่งที่บุลคิดว่าเป็นท่วงท่าตามธรรมชาติของนีแอนเดอร์ทัลอาจเป็นอิทธิพลของไขข้ออักเสบ นีแอนเดอร์ทัลไม่ได้เดินหลังค่อมหรือเข่างอ ความจริงหากโกนหนวดและสวมสูทชุดใหม่ นีแอนเดอร์ทัลอาจไม่เตะตาคนบนรถไฟใต้ดินในนิวยอร์ก “มากไปกว่าคนต่างด้าวอื่นๆในเมือง” ทั้งคู่กล่าว การศึกษาระยะหลังๆมักสนับสนุนความคิดที่ว่าแม้ไม่ถึงกับนั่งรถไฟใต้ดินอย่างกลมกลืน แต่เป็นที่แน่ชัดว่านีแอนเดอร์ทัลเดินตัวตรงด้วยท่วงท่าที่พวกเราพอจะระบุได้ว่าเป็นท่วงท่าของพวกเราเอง อ่านเพิ่มเติม ความเชื่อมโยงของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์สมัยใหม่

มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล Homo Neanderthalensis

มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล

หุบเขานีแอนเดอร์ หรือ das Neandertal ในภาษาเยอรมัน ตั้งอยู่ ทางเหนือของโคโลญไปประมาณยี่สิบไมล์ โดยเลียบเลาะไปตามแนวคดเคี้ยวของแม่น้ำ สายน้ำง่วงเฉื่อยที่เป็นสาขาของแม่น้ำไรน์ ลักษณะของหุบเขาแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นหน้าผาหินปูน และถ้ำแห่งหนึ่งในหน้าผานี้คือสถานที่พบกระดูกซึ่งทําให้โลกได้รู้จักนีแอนเดอร์ทัลในปี 1856 ปัจจุบันหุบเขานี้เป็นเหมือนสวนสนุกยุคหินเก่า นอกจากพิพิธภัณฑ์นีแอนเดอร์ทัลซึ่งเป็นอาคารสมัยใหม่เตะตา มีผนังกระจกสีเขียวเข้ม ยังมี ร้านกาแฟที่ขายเบียร์ยี่ห้อนีแอนเดอร์ทัล สวนที่ปลูกไม้พุ่มซึ่งงอกงามในช่วงยุคน้ำแข็ง และทางเดินขึ้นเขาที่นําไปสู่สถานที่ค้นพบแม้ว่ากระดูก ถ้ำ หรือแม้แต่หน้าผาจะหายไปหมดแล้วก็ตาม (หินปูนถูกระเบิดก่อนจะขนใส่รถไปทําบล็อกก่อสร้าง) อ่านเพิ่มเติม มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล Homo Neanderthalensis

การฆ่าเกินพอดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ Prehistoric Overkill

เสือเขี้ยวดาบ

มีหลักฐานหลายสายที่อภิปรายสนับสนุน (หรือความจริงคือกล่าวโทษ) มนุษย์ หนึ่งในนั้นคือหลักฐานเกี่ยวกับช่วงเวลาของเหตุการณ์ ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าการสูญพันธุ์ของพรรณสัตว์ใหญ่ไม่ได้เกิดพร้อมกันครั้งเดียวดังที่ไลเอลล์และวอลเลซเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น หากแต่เกิดเป็นระลอก ระลอกแรกคือประมาณสี่หมื่นปีที่แล้วโดยกวาดยักษ์ใหญ่ในออสเตรเลียจนหมด ระลอกที่สองเข้าปะทะอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เมื่อประมาณสองหมื่นห้าพันปีต่อมาลีเมอร์ยักษ์ ฮิปโปแคระ และนกช้างในมาดากัสการ์รอดมาจนถึงยุคกลาง ส่วนนกโมอาในนิวซีแลนด์รอดถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ อ่านเพิ่มเติม การฆ่าเกินพอดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ Prehistoric Overkill

ต้นเหตุแห่งการสูญพันธุ์ของบรรดาสรรพสัตว์

Ice Age Animals

ในช่วงสิ้นยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดจะพบสัตว์ขนาดมหึมาได้ทุกหนแห่งในโลก นอกจากแรดดึกดําบรรพ์และหมีถ้ำยุโรป ยังมีวัวป่าออรอชส์ (aurochs) กวางยักษ์โบราณ (giant elk) และหมาในตัวเขื่อง ในอเมริกาเหนือสัตว์ใหญ่ดึกดําบรรพ์รวมถึงมาสโตดอน แมมมอธ และคาเมลอปส์ (Camelops) ซึ่งเป็นญาติตัวใหญ่ของอูฐสมัยใหม่ ทวีปอเมริกาเหนือยังเป็นที่อยู่ของบีเวอร์ขนาดเท่าหมีกริซลีในปัจจุบัน สไมโลดอน (Smilodon) ซึ่งเป็นเสือเขี้ยวดาบ และ Megalonyxjeffersoni หรือสล็อทพื้นดิน (ground sloth) ที่หนักเกือบหนึ่งตัน อเมริกาใต้มีสล็อทยักษ์ของตนเองเช่นเดียวกับโทโซดอน (Toxodon) อ่านเพิ่มเติม ต้นเหตุแห่งการสูญพันธุ์ของบรรดาสรรพสัตว์