PART 2: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada-2

-GOVERNMENT & POLITICS-

ระบบการปกครองของแคนาดาถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เขตการปกครองและเขตการปกครองพิเศษ โดยการแบ่งทั้ง 2 ประเภทแยกออกเป็นเขตการปกครองที่มีทั้งหมด 10 รัฐ (Province) และเขตการปกครองพิเศษ 3 ดินแดน (Territory) โดยแต่ละรัฐและ ดินแดนจะมีนายกรัฐมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อ ดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตของตน อ่านเพิ่มเติม PART 2: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

PART 1: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada

-ART & CULTURE-

หลังจากค่านิยมแบบสังคมฝรั่งเศสเสื่อมถอยลงไปในอดีต และ เนื่องจากประชากรในประเทศแคนาดาประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ จนในที่สุดสังคมแบบผสมจึงเป็นสังคมในการใช้ชีวิตประจําวันโดย ในปี 1962 หลังจากรัฐสภาแคนาดาได้ออกกฎหมายคนเข้าเมือง

ซึ่งเป็นการยกเลิกการเลือกปฏิบัติและกีดกันคนเข้าเมือง พร้อมกันนี้ยังเปิดรับคนเข้าเมืองจากทุกภูมิภาคของโลกอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้จะ ใช้วิธีการคิดคะแนนประเมินน้ำหนัก (Point System) ว่าผู้ใดสมควรได้รับการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดาโดยรัฐบาลพรรคเสรีนิยมได้ ตั้งเป้าที่จะรับผู้ที่ต้องการเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่เพียง 1% ของจํานวนประชากรทั้งประเทศแคนาดาในทุกๆปี ซึ่งในความเป็นจริงยังมีผู้อพยพ มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้เป็นจํานวนมาก แต่ทางรัฐบาลก็ไม่ได้ทําการกีดกันใดๆ เพียงแต่ผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่จะต้องใช้เวลานานที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพื่อที่จะได้รายได้มากเท่ากับชาวแคนาดาที่อยู่มาก่อน อ่านเพิ่มเติม PART 1: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

Part 2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

canada-history-2

-History of Canada-
(ต่อ)

6 ปีต่อมา หลังจากฝรั่งเศสได้ครอบครองควิเบกจนเป็นแหล่งการค้าที่โด่งดัง ส่งผลทําให้อังกฤษมีความคิดในการขยับขยายและยึดครองอาณาเขตอื่นๆ ในเวลาต่อมา โดยเริ่มจากการส่งนักเดินเรือชาวอังกฤษ ชื่อ เฮนรี ฮัดสัน (Henry Hudson) เดินเรือเข้ามาสํารวจบริเวณอ่าวใหญ่ในปี 1610 ซึ่งภายหลังอ่าวนี้ได้ถูกเรียกชื่อตามนักเดินเรือ คนดังกล่าวให้เป็นอ่าวฮัดสัน (Hudson Bay) หลังจากนั้นไม่นาน

อังกฤษก็เริ่มขยายอิทธิพลโดยการตั้งบริษัทค้าขนสัตว์ที่ชื่อว่า บริษัท Hudson’s Bay (Hudson Bay’s Company) ซึ่งข้อได้เปรียบในการค้าของอังกฤษคือการได้รับสัมปทานให้เป็นผู้ค้าขนสัตว์ แต่เพียงผู้เดียวในอ่าวฮัดสันและบริเวณใกล้เคียงจากพระราชานุญาตของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 และรัฐบาลอังกฤษ อ่านเพิ่มเติม Part 2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

Part 1: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

canada-history

แม้คนทั่วโลกจะเรียกประเทศนี้ว่า‘แคนนาดา’แต่ชาวแคนนาดากลับเรียกชื่อประเทศของตัวเองว่า ‘คานาดา’ ซึ่งเป็นการเรียกตามชื่อเรียกเดิมจากคำว่า Ka-na-da ที่มีความหมายว่าชุมชน โดยชื่อนี้เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ ที่เรียกกันว่าภาษา Iroquois

หลังจากที่สหภาพโซเวียต ซึ่งเคยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ล่มสลายไป ทําให้ปัจจุบันแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก แทนด้วยขนาดพื้นที่ประเทศกว้างใหญ่ถึง 9,984,670 ตารางกิโลเมตร แคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่มีอาณาเขตประเทศทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก อ่านเพิ่มเติม Part 1: ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของประเทศ ‘แคนนาดา’

PART 3: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada-3

-MONEY & CURRENCY-

แคนาดามีสกุลเงินเป็น ดอลลาร์แคนาดา (Canada Dollar-CAD) โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 29.97 บาท 1 ดอลลาร์มีหน่วยย่อยเท่ากับ 100 เซ็นต์ ดังนั้นจะมีเหรียญตั้งแต่มูลค่า 1, 5, 10, 25, 50 เซ็นต์ ไปจนถึง 1 ดอลลาร์ (Loonie) และ 2 ดอลลาร์ (Toonie) นอกจากนี้ ธนบัตรของแคนาดาจะมีราคาตั้งแต่ 5, 10, 20, 50 ไปจนถึง 100 ดอลลาร์ ซึ่งบนธนบัตรจะประกอบไปด้วยภาษาทางราชการทั้ง 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม PART 3: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา