PART 2: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada-2

-GOVERNMENT & POLITICS-

ระบบการปกครองของแคนาดาถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เขตการปกครองและเขตการปกครองพิเศษ โดยการแบ่งทั้ง 2 ประเภทแยกออกเป็นเขตการปกครองที่มีทั้งหมด 10 รัฐ (Province) และเขตการปกครองพิเศษ 3 ดินแดน (Territory) โดยแต่ละรัฐและ ดินแดนจะมีนายกรัฐมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเพื่อ ดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตของตน

เขตการปกครองทั้ง 10 รัฐประกอบไปด้วย

1. ออนแทรีโอ (Ontario)
2. ควิเบกซิตี้ (Quebec City)
3. โนวาสโกเชีย (Nova Scotia)
4. นิวบรันสวิก (New Brunswick)
5. แมนิโทบา (Manitoba)
6. บริติชโคลัมเบีย (British Columbia)
7. เกาะปรินซ์เอดเวิร์ด (Prince Edward Island)
8. ซัสแคตเชวัน (Saskatchewan)
9. แอลเบอร์ตา (Alberta)
10. นิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์ (Newfoundland and Labrador)

เขตการปกครองพิเศษ 3 ดินแดนประกอบไปด้วย

1. นอร์ทเวสต์ (Northwest Territory)
2. ยูคอน (Yukon Territory)
3. นูนาวุต (Nunavut Territory)

แคนาดาปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ โดยพระราชินีนาถได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการ (Governor General) แทนพระองค์คือ นางเอเดรียน คลาร์กสัน (Right Honourable Adrienne Clarkson) และนอกจากนี้ประเทศแคนาดายังมีนายกรัฐมนตรีที่คอยดูแลบริหารประเทศชื่อ นายสตีเฟน ฮาร์เปอร์ (Stephen Harper) ซึ่งมาจากพรรคอนุรักษนิยม ความเป็นมาทาง ด้านการเมืองของแคนาดาเป็นไปตามกฎกติกาการเลือกตั้ง โดยมีฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ และมีฝ่ายค้าน คอยตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดําเนินงาน

canada-2

พรรคการเมืองของแคนาดา

1. พรรค Liberal (LP) แนวเสรีนิยมสายกลาง
2.พรรค Conservative ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ 2 พรรค อย่าง Progressive Conservative (PC) และพรรคแนวอนุรักษนิยม ที่ชื่อว่า Canadian Aiance
3.พรรค New Democratic Party (NDP) แนวก้าวหน้า
4. พรรค Bloc Quebecois (BQ) มีนโยบายแยกรัฐควิเบกเป็นประเทศเอกราช

-ECONOMICS-

เศรษฐกิจและการค้าของแคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันดับต้นๆ ในกลุ่ม G8 เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีมาตรการการค้าที่เป็นเสรี นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับ ว่ามีความโปร่งใสในด้านการค้ามากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่ง และ ด้วยสาเหตุนี้เองทําให้แคนาดาเป็นประเทศที่มีคู่ค้าอย่าง สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองต่างก็เป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญที่สุด ระหว่างกันและกัน ทั้งการนําเข้าและการส่งออก โดยแคนาดามีอัตราส่วนของการส่งออกมากถึง 45% และอัตราส่วนสําหรับการนําเข้าอีก 40% เลยทีเดียว ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติสําคัญของแคนาดา ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ทองคํา ถ่านหิน ยูเรเนียม และสังกะสี รวมไปถึงป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ทั่วประเทศ

สินค้าส่งออกของแคนาดาเป็นสินค้าจําพวกเครื่องยนต์ รถยนต์ กระดาษ ไม้เนื้ออ่อน ไปจนถึงพลังงานปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า อะลูมิเนียม และสินแร่ เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงทําให้สินค้าส่งออกส่งเกือบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก

สินค้านําเข้าของแคนาดาเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักร น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ อาหาร ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยนําเข้าจากประเทศคู่ค้าที่สําคัญอย่างสหรัฐอเมริกามากถึงเกือบ 90% นอกจากนั้น ก็ร่วมด้วยประเทศคู่ค้าทางฝั่งยุโรปอย่างประเทศอังกฤษและเยอรมนี รวมไปถึงทางฝั่งเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่นและจีนอีกเล็กน้อย

สินค้าส่งออกจากไทยไปแคนาดา ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทข้าว และอาหารแปรรูปเป็นหลัก อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และอาหารแช่แข็งชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังสินค้าประเภทเสื้อผ้า สําเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือนต่างๆอีกมากมาย

สินค้านําเข้าจากแคนาดามาไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบที่แปรรูปมาจากธรรมชาติ อาทิ เยื่อกระดาษ เศษกระดาษ ธัญพืชสําเร็จรูป สินแร่โลหะ แร่ดิบ ไปจนถึงเครื่องจักรไฟฟ้าชนิด ต่างๆ และเครื่องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรมในโรงงานอีกด้วย

-POPULATION-

จํานวนประชากรในแคนาดาที่มากกว่า 32.6 ล้านคน ได้กระจายอาศัยทั่วไปในทุกๆภูมิภาคของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จึงทําให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือเฉลี่ย เพียง 3.1 คนต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้น

ชาวแคนาดามีความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมชาติเป็นหลัก นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีระบบราชการที่ทันสมัย มีการทุจริตน้อยมาก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม ซึ่งนอกจากข้อดี ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ชาวแคนาดายังเป็นชาติที่ตรงต่อเวลา และให้ความสําคัญกับเวลามากอีกด้วย

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet

ติดตามบทความ เดินทางเที่ยวฝรั่งเศส ย่าน Marais คลิก