PART 3: ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่แคนนาดา

canada-3

-MONEY & CURRENCY-

แคนาดามีสกุลเงินเป็น ดอลลาร์แคนาดา (Canada Dollar-CAD) โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 29.97 บาท 1 ดอลลาร์มีหน่วยย่อยเท่ากับ 100 เซ็นต์ ดังนั้นจะมีเหรียญตั้งแต่มูลค่า 1, 5, 10, 25, 50 เซ็นต์ ไปจนถึง 1 ดอลลาร์ (Loonie) และ 2 ดอลลาร์ (Toonie) นอกจากนี้ ธนบัตรของแคนาดาจะมีราคาตั้งแต่ 5, 10, 20, 50 ไปจนถึง 100 ดอลลาร์ ซึ่งบนธนบัตรจะประกอบไปด้วยภาษาทางราชการทั้ง 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง

canada-3

การแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์แคนาดาสามารถแลกได้ที่ธนาคารหรือบริษัทแลกเงินที่น่าเชื่อถือและมีสาขาทั่วโลก นอกจากนี้ สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเงินเพิ่มเมื่อเดินทางถึงแคนาดา ก็สามารถหาจุดแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์รับแลกเงินตราที่มีอยู่ทั่วไป

ทุกๆเมืองสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในเมืองเล็กๆตามชนบท แต่มีความจําเป็นที่จะต้องแลกเงิน แนะนําให้แลกเงินที่ธนาคารในท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจากเคาน์เตอร์แลกเงินค่อนข้างหายากพอสมควร กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องการพกเงินในจํานวนที่เยอะเกินไป สามารถเลือกใช้บัตรเครดิตได้ตามร้านค้าในเมือง รวมไปถึงโรงแรม และภัตตาคารทั่วไปในประเทศแคนาดา

การให้ทิปเป็นธรรมเนียมที่นิยมและพึงกระทําสําหรับการท่องเที่ยวในประเทศแคนาดา เพราะการให้ทิปเปรียบเสมือนสินน้ำใจที่มอบให้กับผู้ให้บริการ ซึ่งตามปกติแล้วจะนิยมทิปไม่ต่ํากว่า 15% ของค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ในกรณีของการทิปพนักงานเสิร์ฟและ บาร์เทนเดอร์ แต่กรณีของคนขับแท็กซี่และพนักงานโรงแรม จะนิยม ให้ทิป 1 ดอลลาร์ต่อกระเป๋า 1 ใบ ซึ่งอย่างไรก็ตาม ทั้งนี้การให้ทิป ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของการได้รับการบริการด้วย

ค่าครองชีพโดยประมาณในประเทศแคนาดา

– ค่ารถประจําทางเที่ยวเดียว (ในท้องถิ่น) 2-3 ดอลลาร์
– ร้านอาหารแบบประหยัดประมาณ 5-10 ดอลลาร์
– ร้านอาหารแบบดีประมาณ 10-25 ดอลลาร์
– ร้านอาหารแบบหรูประมาณ 25 ดอลลาร์ขึ้นไป
– โรงแรมแบบประหยัดเริ่มต้นที่ 12-25 ดอลลาร์
– โรงแรมแบบธรรมดาประมาณ 25-40 ดอลลาร์
– โรงแรมแบบหรูราคาตั้งแต่ 40 ดอลลาร์ขึ้นไป

-COMMUNICATIONS-

รหัสโทรศัพท์ของประเทศแคนาดาคือ หมายเลข 1 และ หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉินคือ 911 ซึ่งระบบโทรศัพท์ของที่นี่ มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว โดยค่าโทรศัพท์ภายในท้องถิ่นอยู่ที่ราคา 0.25 ดอลลาร์ หากนักท่องเที่ยวที่มีความจําเป็นในการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะจะสามารถหาใช้บริการได้ตามท้องถนนทั่วทุกมุมเมือง

โดยตู้โทรศัพท์จะมีทั้งประเภท การใช้บัตรโทรศัพท์และประเภทหยอดเหรียญ การโทรศัพท์ทางไกลแนะนําว่าควรเลือกเวลา 23.00-08.00 น. และ 18.00-23.00 น. ในวันจันทร์-เสาร์ และเวลา 08.00-23.00 น. ในวันอาทิตย์จะทําให้ลดค่าโทรศัพท์ลงไปได้อีก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่จะมีค่าบริการที่ถูกกว่าช่วงเวลาอื่นๆ

-ไปรษณีย์-

การไปรษณีย์ของประเทศแคนาดาอาจราคาสูงกว่าประเทศอื่นๆไปสักหน่อย แต่ผู้ส่งก็สามารถมั่นใจได้ว่าผู้รับจะได้รับอย่างแน่นอน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการส่งจดหมายด้วยแล้ว ไปรษณีย์เป็น ตัวเลือกที่สะดวกสบายไม่น้อย เพราะสามารถหาซื้อแสตมป์ได้ตาม ร้านค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าส่งจดหมายภายในประเทศเพียง 0.52 ดอลลาร์ และค่าส่งจดหมายระหว่างประเทศราคา 1.55 ดอลลาร์

-LANGUAGE-

การเข้ามามีบทบาทของอังกฤษและฝรั่งเศสทําให้แคนาดามีภาษาราชการถึง 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เลือกที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมาก มี เพียงรัฐควิเบกเท่านั้นที่ประชากรพูดฝรั่งเศสเป็นหลัก

เนื่องจากเป็นรัฐที่เคยมีอิทธิพลของฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนรุ่นสู่รุ่นสืบเชื้อสายมาจากชาวฝรั่งเศสและใช้ภาษาฝรั่งเศส จนเป็นภาษาประจํารัฐควิเบกไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีรัฐนิวบรันสวิกที่ใช้ภาษาราชการถึง 2 ภาษา นับเป็นรัฐเดียวในแคนาดาที่ออกเอกสารทุกอย่างเป็น 2 ภาษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใบปลิว ไปจนถึงป้ายสินค้าต่างๆทุกชนิด

-PUBLIC HOLIDAY –

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 29 มีนาคม วันก็ดฟรายเดย์ (Good Friday)
1 เมษายน วันอีสเตอร์ 20 พฤษภาคม วัน Victoria Day (วันจันทร์ที่ใกล้เคียงกับวันที่ 24 พฤษภาคมมากที่สุดเพื่อระลึกถึง Queen Victoria’s Birthday)
1 กรกฎาคม วันชาติ (Canada Day)
2 กันยายน วันแรงงาน (วันจันทร์แรกของเดือนกันยายน) 14 ตุลาคม วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day)
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม
11 พฤศจิกายน วัน Remembrance Day
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม วัน Boxing Day

-OFFICE HOUR-

เวลาทําการของธนาคาร เปิดวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 10.00 16.30 น. และวันศุกร์ตั้งแต่ 10.00-17.00 น. ซึ่งนอกจากนี้ยังมีธนาคารบางแห่งเปิดถึงเวลา 18.00 น. และเปิดวันเสาร์ตั้งแต่ 10.00-12.00 น. อีกด้วย

สําหรับบริษัทและสถานที่ราชการทั่วไป เปิดทําการวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. รวมไปถึงร้านค้าทั่วไปในแคนาดา เช่นกัน โดยเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ร้านค้าเหล่านี้จะเปิดดึกเป็นพิเศษ ซึ่งบางร้านเปิดรับลูกค้าที่มาจับจ่ายจนถึง 21.00 น.

ตามธรรมเนียนของชาวแคนาดาที่เรียกกันว่า late-night Shopping ส่วนในวันวันเสาร์ร้านค้าจะเปิดทําการปกติ ซึ่งร้านค้าท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูร้อนจะเปิดขายทั้งวันเสาร์และ วันอาทิตย์ เพราะเป็นฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาอย่างหนาแน่น

สําหรับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆประเภทช้อปปิ้งมอลล์จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-21.00 น. ของทุกวัน ส่วนภัตตาคารและ ร้านอาหารจะเปิดบริการแค่ 24.00 น. เพราะชาวแคนาดาไม่นยง ทานอาหารอีก สําหรับนักท่องเที่ยวที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ก็สามารถหาซูเปอร์มาร์เก็ตสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ตามท้องถนนในเมืองใหญ่อย่างไม่ยาก

สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการไปเยือนแคนาดาคือ การจําไว้ว่าเวลาของประเทศแคนาดาถูกแบ่งออกเป็น 6 โซนตามภูมิศาสตร์ ดังนั้น การไปเยือนในเขตที่ต่างกันจะต้องพึงระวังในเรื่องของเวลาเป็นพิเศษ ซึ่งเวลาทั้ง 6 โซน (Time Zone) ถูกแบ่งออกดังนี้คือ

  1. Pacific Standard Time
  2. Mountain Standard Time
  3. Central Standard Time
  4. Eastern Standard Time
  5. Atlantic Standard Time
  6. Newfoundland Standard Time

ในทุกๆโซนตั้งแต่โซนที่ 1-5 จะห่างกันโซนละ 1 ชั่วโมง ส่วนโซนที่ 6 จะห่างจากโซนที่ 5 เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น

ซึ่งเวลามาตรฐานของโซนแปซิฟิกจะช้ากว่าเวลาที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ 8 ชั่วโมงและช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมงพอดี เช่น หากโซนแปซิฟิกเป็นเวลา 06.00 น. โซนภูเขาจะเป็นเวลา 07.00 น. โซนเซ็นทรัลจะเป็นเวลา 08.00 น. โซนอีสเทิร์นจะเป็น 09.00 น. โซนแอตแลนติกจะเป็น 10.00 น. และนิวฟันด์แลนด์จะเป็นเวลา 10.30 น. โดยทุกแห่งจะตรงกับเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนิชในเวลา 14.00 น. ในขณะที่ประเทศไทยจะเป็นเวลา 21.00 น. พอดี

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet

ติดตามบทความ แนะนำแหล่งช้อปปิ้งในกรุงปารีส คลิก